Generalforsamling i Dansk Vejforening - se den nye bestyrelse

Generalforsamling i Dansk Vejforening - se den nye bestyrelse
31. maj 2024

Onsdag 29. maj afholdt Dansk Vejforening generalforsamling. Regnskabet blev godkendt, og foreningen kan byde velkommen til tre nye bestyrelsesmedlemmer.


Generalforsamlingen blev holdt online over Teams med et flot fremmøde. Tre fra bestyrelsen var på valg, og det var Anders Hundahl, Asfaltindustrien, Per Hedelund, ITS Teknik og Arne Kragelund, OK. Ingen af dem ønskede genvalg. Dansk Vejforening takker dem for deres mange års indsats i bestyrelsen. I stedet blev følgende valgt ind: Jakob Svane, Asfaltindustrien, Morten Hedelund, ITS Teknik og Jens Adamsen, S&P Reinforcement Nordic. Dansk Vejforening ser frem til samarbejdet.    

Efterfølgende konstituerede bestyrelsen sig og fortsætter med Thomas B. Olsen som formand og Erik Østergaard som næstformand. 

 

Se en oversigt over hele bestyrelsen her.
A-medlemmer