Endnu engang et fald i kommunernes vejbudgetter

Endnu engang et fald i kommunernes vejbudgetter
6. marts 2019

Ifølge en ny analyse over kommunernes vejbudgetter for 2019 beløber de samlede udgifter til veje sig i år til 8,4 mia. kr. Det er knap 0,6 mia. kr. eller 6 %  mindre end i 2018.


Kommunernes budgetter til anlæg af veje

Kommunernes samlede anlægsbudget er på 20,3 mia. kr. i 2019. Heraf udgør anlæg af veje 3,3 mia. kr. Udgifterne til anlæg af veje falder med 0,45 mia. kr. eller med 12 % fra 2018 til 2019.

Kommunernes budgetter til drift og vedligehold af veje

På kontoen for drift og vedligeholdelse af veje budgetterer kommunerne i 2019 med udgifter for i alt 5,1 mia. kr. Det er godt 0,1 mia. kr. eller godt 2 % mindre end året før. 

Entreprenør- og håndværkerydelser

På vejområdet budgetterer kommunerne med at købe ydelser af de private entreprenører og håndværkere for 4,7 mia. kr. i 2019. Det svarer til 56 % af de budgtterede drifts- og anlægsudgifter til veje i 2019.  Det vil sige, at i år er 44 % af de budgetterede udgifter i kommunernes eget regi. Til sammenligning var denne andel 40 % i 2018. Opdelt køber kommunerne på driftsbudgettet for veje ydelser for 2,1 mia. kr. fra de private entreprenører og håndværkere, hvilket svarer til 41 % af budgettet, mod 42 % i 2018, mens kommunerne på anlægsbudgettet for veje køber ydelser for 2,6 mia. kr. fra entreprenører og håndværkere, hvilket svarer til 79 % af budgettet, mod 86 % året før.

Du kan læse hele Dansk Vejforenings analyse over kommunernes budgetter for 2019 her, hvor du også kan finde en oversigt over flere af kommunernes vejbudgetter.
A-medlemmer