Et skridt i den rigtige retning

Et skridt i den rigtige retning
25. september 2017

Regeringen og DF er blevet enige om at udvide den vestfynske motorvej på strækningen mellem NR. Aaby og Odense V fra fire til seks spor.


Det hidtidige forslag om at afhjælpe trængslen på E20 ved at inddrage nødsporet til kørsel bliver derved droppet. Det mener Dansk Vejforening helt sikkert er et skridt i den rigtige retning.

Vi støtter derfor op om den nye beslutning og vi er glade for, at afhjælpning af trængsel, i denne omgang, står øverst på den trafikpolitiske dagsorden.

Motorvejen over Fyn fungerer som bindeled mellem øst og vest, og her er god trafikafvikling afgørende for en sammenhængende dansk infrastruktur. Især nu hvor vi må kunne forvente større/mere trafik hen over Fyn som følge af den kommende takstnedsættelse over Storebælt på 25%.

Dansk Vejforening vil fortsat opfordre regeringen til at planlægge infrastrukturen mere langsigtet, så vi kan undgå lappeløsninger. Danmark har nemlig brug for permanente og gennemtænkte løsninger, der ikke alene tager sigte på at dække morgendagens behov men også de forventede behov længere ud i fremtiden. I vores nyeste udspil foreslår vi derfor også regeringen at se nærmere på motorvejen vest for Lillebælt med en permanent udbygning af østjyske motorvej mellem Randers og grænsen til Tyskland.
Læs mere i foreningens udspil "Et debatoplæg om en masterplan frem mod år 2040" her. Læs nyheden på Transport- og Bygningsministeriets hjemmeside her.
A-medlemmer