Folkemøde 2018

Folkemøde 2018
25. juni 2018

Dansk Vejforening deltog i år på Folkemødet fra fredag til søndag, hvor vi var rundt og høre spændende debatter om infrastruktur. Især kommunikationsbureauet Operate havde emnet på dagsordenen med en invitation til "Infrastrukturens dag" i Brogade.


Én af debatterne, som satte fokus på en samlet plan for infrastrukturen i Danmark, var planlagt af DI Transport og COWI. Ofte tales der om enkeltprojekter, men hvad nu hvis vi fik en samlet plan, som sikrer god mobilitet for alle? Tilhørerne til dette arrangement kunne i "Speakers Corner" bidrage med forslag til projekter, og Lotte Karstad fra Dansk Vejforening argumenterede fra "ølkassen" for, at Københavnertunnelen er vigtig at få med i en kommende infrastrukturplan.

Der var ved arrangementet en generel enighed om, at den kommende infrastrukturplan overordnet skal skabe bedre sammenhæng i den danske infrastruktur, og forslagene dækkede over alt fra etablering af en digital infrastruktur til en broforbindelse over Kattegat.Alle bidrag blev efterfølgende overdraget til transportministeren, som kunne kvittere med, at regeringen efter 2020 vil øge rammen til offentlige investeringer og især prioritere vejene.Andre spændende debatter var i PFA's telt, hvor Dansk Byggeri havde inviteret to transportordførere og tre erhvervsdirektører ind til en diskussion om, hvordan vi nedbringer trængslen og øger fremkommeligheden på de danske veje (især med fokus på OPP som finansieringskilde) og hos SEAS NVE, hvor en bilproducent og en livstilsekspert gav gode bud på el-bilernes fremtid i Danmark og diskutterede den store forskel på værdier og holdninger til grøn energi sammenlignet med Norge, hvor man er langt længere fremme på området med el-biler.

 
A-medlemmer