Forslag til finanslov 2021 - intet nyt til vejene

Forslag til finanslov 2021 - intet nyt til vejene
31. august 2020

Og heller ingen planer for de kommende års investeringer i den trafikale infrastruktur, men finansministeren oplyste dog, at der senere vill blive fremlagt en infrastrukturplan.


Regeringen har den 31. august 2020 fremsat forslag til finanslov 2021 under overskriften ”Trygt gennem krisen i fællesskab – en grøn, retfærdig og ansvarlig genopretning af dansk økonomi”. Regeringen afsætter en reserve på 9,2 mia. kr. i 2021 til yderligere kommende tiltag i form af stimuli og håndtering af udfordringer, som er afledt af COVID-19. Regeringen vil også fortsætte med at udvikle velfærden og fortsætte med den grønne omstilling.    

Intet nyt om vejene

Ved fremsættelsen af finanslovforslaget var der intet nyt om hverken veje eller planer for de kommende års investeringer i den trafikale infrastruktur, men finansministeren oplyste dog, at der senere vil blive fremlagt en infrastrukturplan. 

Vejdirektoratet

I de næste tre år har Vejdirektoratet kun to store anlægsprojekter på finansloven. Det er anlæg af den nye Storstrømsbro og udvidelsen af motorvejen på Vestfyn. Ifølge forslaget til finansloven falder de samlede anlægsudgifter fra 776 mio. kr. i 2020 til 659 mio. kr. i 2021. Herefter vil anlægsudgifterne stige til 808 mio. kr. i 2022 og til 1.119 mio. kr. i 2023 som følge af øgede bevillinger til udvidelsen af motorvejen på Fyn. Vejdirektoratets udgifter til kapitalbevarende vedligeholdelse falder fra 590 mio. kr. i 2020 til 564 mio. kr. i 2021, hvorefter dette niveau bliver fastholdt i 2022-24.

Cheføkonom, Finn Bo Frandsen
31. august 2020

Dansk Vejforening

"At vejene ikke fylder mere i finanslovsforslaget for 2021 er ikke overraskende, coronakrisen taget i betragtning. Dog er det bekymrende, at Vejdirektoratets udgifter til kapitalbevarende vedligeholdelse er faldende. De seneste tilstandsvurderinger vedrørende det fremtidige økonomisk optimale behov for kapitalbevarende vedligeholdelse på statens veje er foretaget primo 2020 og viser et samlet behov på 3.136 mio. kr. (2020-priser) fordelt over de fire år 2020-23. Når der intet efterslæb er, hvorfor så bygge et op? Og så ser Dansk Vejforening frem til, at regeringen påbegynder forhandlingerne om en infrastrukturplan - det vil gavne branchen", udtaler sekretariatschef for Dansk Vejforening, Helle Rasmussen.

Læs hele regeringens forslag til finanslov 2021 her.
A-medlemmer