Spændende fyraftensmøde om klimasikring af vejene i Københavns Kommune med Dansk Vejforening og VEJ-EU

Spændende fyraftensmøde om klimasikring af vejene i Københavns Kommune med Dansk Vejforening og VEJ-EU
14. november 2019

Matias Hede, projektleder hos Københavns Kommunes Center for Klimatilpasning gav en status på kommunens klimaindsats.


30 % mere regn over de næste 100 år. Det er en af flere klimaudfordringer, som Københavns Kommunes Center for Klimatilpasning skal finde en løsning på nu, og som Matias Hede orienterede om ved fyraftensmødet. Løsningerne er blandt andet skybrudsveje til transport af regnvand og forsinkelsesveje til tilbageholdelse af regnvand.

Flere spændende projekter blev præsenteret. Blandt andet Hans Tavsens Park som er et klimaprojekt på Nørrebro.

Bør klimatilpasning høre ind under anlægsloftet?

Der blev rettet opmærksomhed mod den problematik, at klimatilpasningsprojekter falder ind under anlægsloftet og derfor tager alt for lang tid at udføre, grundet manglende finansiering. Det er en katastrofal situation, idet klimaforandringerne er i fuld gang nu, og der skal handles hurtigt, hvis København skal klimasikres i tide.  Dansk Vejforenings forslag og opfordring er derfor, at man hiver klimatilpasningsprojektet ud af det regnestykke, således at de mange vigtige og effektive projekter kan blive realiseret.
A-medlemmer