Husk den rette prioritering i debatten om Kattegat

Husk den rette prioritering i debatten om Kattegat
22. marts 2018

UDSENDT SOM PRESSEMEDDELELSE.


Det er positivt, at der er en vilje til også at tænke på Kattegatforbindelsen, men det er vigtigt ikke at tabe sigtet af de mere presserende investeringer i den trafikale infrastruktur.

Vi anbefaler, at afhjælpning af trængsel er øverst på den trafikpolitiske dagsorden. Det indebærer følgende investeringer:

Og dernæst ønsker vi:

I Dansk Vejforening er vi glade for, at der bliver sat fokus på vigtigheden af at binde Øst- og Vestdanmark bedre sammen. Det er netop Dansk Vejforenings vision, at der i 2040 er anlagt en fast vej- og baneforbindelse over Kattegat med tilhørende motorveje og baner, så fx København og Aarhus vil blive meget tættere forbundet end i dag.

Ved at forkorte rejsetiden mellem hovedstaden og Nord- og Midtjylland via en Kattegatforbindelse, vil befolkningen og erhvervslivet opnå de samme fordele som befolkningen og erhvervslivet på Fyn og i Syd- og Sønderjylland i dag har af den faste forbindelse over Storebælt. Faktum er, at den nuværende situation med kun én fast vej- og baneforbindelse mellem øst og vest er skrøbelig, da vejrlig og ulykker får mærkbare konsekvenser for fremkommeligheden og samfundsøkonomien.

Vi håber, at politikkerne vil vægte trængselsproblemerne lige så højt som den faste forbindelse over Kattegat.
 
A-medlemmer