Hvad koster det?

Hvad koster det?
20. februar 2018

Transportminister Ole Birk Olesen har skrifteligt svaret på spørgsmål 290, stillet af Rasmus Prehn, Socialdemokraterne


"Spørgsmål 290:

Ministeren bedes i tabelform oplyse, hvad følgende motorvejsprojekter skønnes at koste:

1) opgradering af rute 26 mellem Viborg og Aarhus,

2) ”Hærvejsmotorvejen” fra Vejle-området over Give og Viborg til Hobro,

3) opgradering af Hillerødmotorvejen,

4) udbygningen af den Fynske Motorvej,

5) ny motorvej til Kalundborg,

6) udvidelser og forbedringer på E45,

7) anlæggelse af den 3. Limfjordsforbindelse vest for Aalborg,

8) færdiggørelse af motorvejen til Frederikssund,

9) motorvej mellem Næstved og Rønnede, og

10) anlæggelse af en tunnel/østlig ringvej ved København.

Projekternes fulde omkostninger samt eventuel manglende finansiering bedes fremgå af tabellen."

 

Læs ministerens svar her
A-medlemmer