Veje nedprioriteret i Aftale om finanslov 2020

Veje nedprioriteret i Aftale om finanslov 2020
5. december 2019

Finansloven for 2020 blev færdigbehandlet mandag den 2. december 2019, og som forventet blev vejene ikke prioriteret.


"Det er ærgerligt for såvel de mange mennesker i Danmark, der sidder i kø på motorvejene hver dag samt for branchen, der lider under den lave aktivitet. Vi bakker op om den grønne retning, som regeringen ønsker, og minder om, at vejene også kan være med her", udtaler Helle Rasmussen, Dansk Vejforening. 

Aftale om Finanslov 2020 i forhold til trafik og arbejdsgivere, af Finn Bo Frandsen, chefkonsulent Dansk Vejforening

Ny grøn retning for Danmark

Den kommende klimalov vil blive fulgt op af en konkret klimahandlingsplan. Regeringen vil bl.a. fremme den nødvendige omstilling af transportsektoren. Her er et vigtigt element at sikre flere elbiler på vejene. Regeringen viderefører derfor kommissionen for grøn omstilling af personbiler, som har til formål at levere en strategi for, hvordan vi bedst muligt kan realisere målsætningen om, at alle nyregistrerede biler senest fra 2030 er lav- og nulemissionsbiler samtidig med, at statens provenu kan fastholdes. Det er en ambitiøs målsætning, hvor der kan blive behov for at gøre brug af hele paletten af værktøjer, fx tilpasninger af afgiftssystemet, udbygning af infrastruktur og energiforsyning.

På helt kort sigt ønsker regeringen at prioritere tilskyndelsen til at vælge elbiler og vil derfor forlænge den midlertidige særordning med lav proces-elafgift for opladning af elbiler mv. i 2020 og 2021.

Infrastruktur

Regeringen og de fire forligspartier ønsker i aftalen om finansloven for 2020 en velfungerende infrastruktur og attraktiv kollektiv trafik. 

Ny Bane på Vestfyn

Parterne vil derfor anlægge en ny 35 km. dobbeltsporet jernbane mellem Odense Vest og Kauslunde, øst for Middelfart. Projektet vil blive igangsat i 2023, hvor der afsættes 147 mio. kr. Totaludgiften anslås til 4,9 mia. kr.

Social dumping

Med finansloven for 2020 udmønter regeringen Aftale om en ny og forbedret arbejdsmiljøindsats og ordnede forhold på arbejdsmarkedet. Der afsættes således yderligere knap 480 mio. kr. frem mod 2022 til Arbejdstilsynet bl.a. til styrket indsats for ordnede forhold på arbejdsmarkedet. Midlerne løfter Arbejdstilsynets samlede bevilling markant og sikrer en væsentlig styrkelse af indsatsen for et trygt og sundt arbejdsmiljø på arbejdsmarkedet frem til 2022. 

Finansiering

Initiativerne er finansieret via flere tiltag, bl.a. højere tobaksafgift og forlængelse af arbejdsgiverperioden i sygedagpengeloven. Der gennemføres også tilbagerulninger af skatte- og afgiftslempelser fra V- og VLAK-regeringen.
A-medlemmer