Kattegatforbindelsen – forundersøgelse afsluttet

Kattegatforbindelsen – forundersøgelse afsluttet
16. juni 2022

I 2018 blev den tidligere VLAK-regering og Dansk Folkeparti enige om at gennemføre forundersøgelsen af en fast Kattegatforbindelse.


Forundersøgelsen af både en kombineret vej- og jernbaneforbindelse og en ren vejforbindelse foreligger nu og kan hentes her:

Forundersøgelse Kattegatforbindelse

Transportminister Trine Bramsen mener ikke, at forundersøgelsen giver grundlag for at igangsætte projektet, men vil gå videre med drøftelser af yderligere miljø- og klimaundersøgelser.

Dansk Vejforening ser positivt på igangsættelsen af yderligere undersøgelser og ser frem til den videre proces
A-medlemmer