Kørsel på nødspor på Vestfynske motorvej er en lappeløsning

Kørsel på nødspor på Vestfynske motorvej er en lappeløsning
22. august 2017

Regeringen afsætter 231 mio kr. på sit finanslovsudspil til etablering af kørsel i nødsporet på Vestfyn. Det sker efter, at Vejdirektoratet har vurderet, at et ekstra spor i hver retning på motorvejen mellem Nr. Aaby og Odense vil forbedre trafikafviklingen og reducere trængselsproblemerne på motorvejen.


I Dansk Vejforening er vi positive overfor, at man søger at løse et så stort problem, som trængslen er på den strækning. Men løsningen er stadig kun en lappeløsning, og foreningen håber, at regeringen snarest muligt kan finde midlerne til en udbygning af motorvejen til seks spor permanent. Transport-, Bygnings- og Boligminister Ole Birk Olesen udtaler da også, at han gerne havde set, at strækningen kunne udbygges nu, men at der ikke har været penge til det i denne omgang.

Dansk Vejforening opfordrer regeringen til at planlægge infrastrukturen lidt mere langsigtet og således kan komme uden om lappeløsningerne. Læs mere i foreningens udspil "Et debatoplæg om en masterplan frem mod år 2040" her. Læs nyheden på Transport- og Bygningsministeriets hjemmeside her.
A-medlemmer