Kommunernes vejbudgetter 2021

Kommunernes vejbudgetter 2021
28. januar 2021

Udviklingen fra 2020 kommer senere på foråret 


Kommunernes samlede udgifter til veje er 9,0 mia. kr. i 2021 ifølge budgetterne, som den 15. januar i år er offentliggjort af Danmarks Statistik.  

Kommunerne budgetterer i 2021 med 5,0 mia. kr. til drift af veje og med 4,0 mia. kr. til anlæg af veje. 

I de oprindelige budgetter for 2020 var drift af veje knap 5,2 mia. kr. og anlæg af veje 3,4 mia. kr., så der i alt var 8,6 mia. kr. til veje.  

Efter anlægsloftet blev ophævet den 26. marts 2020 har kommunerne fremrykket investeringer i anlæg for ca. 3,6 mia. kr. fra de efterfølgende år. Af dette beløb skønnes 0,6 mia. kr. eller ca. 17 % at være anlæg af veje, idet veje udgør ca. 17 % af det samlede anlægsbudget.

Kommunernes udgifter til anlæg af veje var dermed 4,0 mia. kr. i 2020, dvs. 3,4 mia. kr. på  det oprindelige budget plus 0,6 mia. kr. ved fremrykning af projekter.

Danmarks Statistik sammenligner budgetterne i 2021 med de oprindelige budgetter i 2020. Da anlægsloftet i 2020 som nævnt blev ophævet den 26. marts som følge af coronakrisen, og kommunerne derfor fremrykkede investeringer til 2020, kan vi ikke konkludere noget om udviklingen i aktiviteten fra 2020 til 2021, før vi kender regnskaberne for 2020, som til foråret vil blive offentliggjort af Danmarks Statistik. 

Udarbejdet af Dansk Vejforenings cheføkono, Finn Bo Frandsen 15. januar 2021
A-medlemmer