Midler udmøntet til nye vejprojekter

Midler udmøntet til nye vejprojekter
29. januar 2018

Regeringen har sammen med Dansk Folkeparti indgået en aftale om bedre fremkommelighed og trafiksikkerhed.


Aftalen sikrer knap 100 mio. kr. til bedre trafiksikkerhed og fremkommelighed over de kommende to år på steder, hvor der er et stort behov. Ole Birk Olesen har udtalt, at han er klar over, at der er tale om mindre tiltag, men beregninger viser, at de vil have stor effekt på fremkommelighed og sparet rejsetid. Aftalen vil således have stor effekt for borgere og virksomheder, der hver dag er afhængige af både sikkerhed og rejsetid på de danske veje.

 

Projekter der styrker trafiksikkerheden

 

Tiltag der øger fremkommeligheden

    - Aarhus: Motorvejskryds Aarhus Syd - motorvejskryds Aarhus Vest
    - Aarhus Syd Motorvejen: Motorvejskryds Aarhus Syd - Viby Ringvej
    - Vejle: Strækning fra motorvejskryds Skærup til Vejle Syd
    - Holbækmotorvejen: Holbæk til Torkildstrup Rasteplads
    - Aalborg: Svenstrup til Aalborg Syd - Kun nordgående retning.

 

Læse hele nyheden samt download faktaark over de enkelte projekter på Transport- Bygnings- og Boligministeriets hjemmeside.
A-medlemmer