Møde med den nye Transportminister

Møde med den nye Transportminister
26. september 2019

Onsdag den 25. september besøgte formand og sekretariatschef for Dansk Vejforening, Thomas B. Olsen og Helle Rasmussen, den nye Transportminister Benny Engelbrecht.


Ved mødet fik vi drøftet mulighederne for, hvordan vi får optimal udnyttelse af vores eksisterende vejnet, samt mulighederne for at udvikle det med anlægning af nye veje. Ministeren var lydhør overfor Dansk Vejforenings anbefalinger, som blandt andet lød på øget fokus på samspil mellem kollektiv transport og bilkørsel. Pendlerparkeringer ved udvalgte stationer, kan give mulighed for en langt mere effektiv og klimavenlig mobilitet. Derudover  gjorde vi opmærksom på andre grønne tiltag som f.eks. motorveje forberedt til nye opladningsteknologier til elbiler eller lastvogne, alternative brændstoffer, ITS teknologi samt genbrug af asfalt.

Vi kom også omkring trængselsproblematikken, det sårbare motorvejsnet og en opfordring til at få gjort projekterne klar til anlæggelse, så vi undgår unødig spildtid, når der endelig kan trykkes på knappen. Branchen har brug for bare få investeringer så hurtigt som muligt, og de skal helst komme fra en langsigtet grøn infrastrukturplan, der kan sikre landet en velfungerende infrastruktur og en branche i balance.
A-medlemmer