Møde med Transportminister Benny Engelbrecht

Møde med Transportminister Benny Engelbrecht
23. april 2021

Fredag den 16. april holdt formand og sekretariatschef for Dansk Vejforening, Thomas B. Olsen og Helle Rasmussen, møde med Transportministeren, hvor infrastrukturplanen blev drøftet.


Ved mødet roste vi ministeren for den nyligt lancerede infrastrukturplan, som er rig på investeringer i veje. Men ved samme lejlighed gjorde vi ministeren opmærksom på behovet for investeringer i vejinfrastrukturen, som noget af det første, man tager fat i. Det vil gavne aktiviteten samt gøre en forskel for den stigende trængsel på vejene. Vi pegede på flere projekter som eksempel, blandt andet Kalundborgmotorvejens 3. etape, motorvejen til Frederiksund og Hillerød. Vi opfordrede endvidere ministeren til at inddrage den østlige ringvej og projektet omkring Bispeengbuen i den endelige aftale.

En Masterpan for grønne veje

Vi præsenterede også kort ministeren for Dansk Vejforenings Masterplan for grønne veje, som kommer med mange brugbare forslag til en grøn vejinfrastruktur, som ministeren kan tage med til sine kommende forhandlinger om en endelig aftale. 
A-medlemmer