Nordisk Infrastrukturkonference

Nordisk Infrastrukturkonference
26. januar 2018

Igår, torsdag den 25. januar, afholdt Greater Copenhagen Nordisk Infrastrukturkonference 2018 i Helsingborg.


Planlægning af infrastruktur skal ikke stoppes af nationale grænser. Med bedre muligheder for at rejse og transportere varer kan vores lande blive mere konkurrencedygtige sammen. Med udgangspunkt i dette, satte Nordisk Infrastrukturkonference 2018 særligt fokus på fremtidens mobilitet og grøn mobilitet, som muliggøres af ny teknologi.

Konferencen lagde ud med oplæg omkring "Transportsamarbejde i norden på tværs af grænser" og "Skandinaviens vigtighed for Europa", og bevægede sig herefter hen mod ener med fokus på fremtidens teknologi inden for transport som fx "Højhastighedstog", "Mobilitet i fremtiden" og "Selvkørende biler".

Som højdepunkt kan nævnes oplægget af Andreas Egense fra Vejdirektoratet, der gav et billede af hvilke konsekvenser fremtidens førerløse biler vil få for vores vejnet og trængsel. I følge beregninger kunne Anders Egense konstatere, at selvom fremtiden med selvkørende biler vil skabe en bedre kapacitetsudnyttelse på vejene og dermed også en mere effektiv trafikafvikling, så vil de selvkørende biler også gøre det mere attraktivt at køre bil og skabe nye muligheder for befolkningsgrupper, der førhen ikke har haft muligheden for at køre. På den måde vil de førerløse biler ikke komme til at skabe mindre trængsel, som man fristes til at tro, men derimod, vil der genereres større trængsel - op mod 15% større trængsel.

(Graf fra Andreas Egenses oplæg om stigende trafikudvikling sat op mod tidligere markante faser i teknologiudviklingen.)

 

Og selvom den nye teknologi gør det langt nemmere for os at afholde møder hjemmefra, handle hjemmefra osv i fremtiden, så tyder al forskning på, at trafikudviklingen kun vil udvikle sig i én retning - stigende.

Dansk Vejforening takker for en god og udbytterig konference med masser af nyt stof til eftertanke.
A-medlemmer