Dansk Vejforening takker medlemmer og transportordførerne for en god Vejpolitisk Debat 2021

Dansk Vejforening takker medlemmer og transportordførerne for en god Vejpolitisk Debat 2021
7. oktober 2021

Med temaet "Infrastrukturplan 2035 - fra plan til realitet" var der lagt op til en bred debat med transportordførerne i panelet.


Der var flot fremmøde af Folketingets transportordførere til Dansk Vejforenings Vejpolitiske Debat 2021. Med fremmøde af Kristian Pihl Lorentzen (V), Niels Flemming Hansen (KF), Hans Kristian Skibby (DF), Mette Thiesen (NB), Thomas Jensen (S) og Henning Hyllested (EL), var der lagt op til en god og bred debat om vejinfrastruktur. Der blev debatteret alt fra BRT, delebiler og elladestandere til overgang til grøn tung transport og udvidelse af vejkapaciteten.

Andreas Egense, afdelingsleder ved transportanalyse i Vejdirektoratet, fik tidligt ordet og holdt et oplæg omkring trafikstigning, for trafikken stiger, og det skal der findes en løsning på. Flere muligheder blev drøftet i løbet af mødet, og det var alt fra optimering af den kollektive trafik til delebiler til udvidelse af vejnettet.

Torben Lund Kudsk, afdelingschef for økonomisk og politisk sekretariat hos FDM, holdt et spændende oplæg om sammenhæng mellem økonomisk og trafikal vækst, og fik også markeret behovet for en øget indsats for implementering af samkørsel. Her gjorde han også opmærksom på problematikken i for høj beskatning ved samkørsel, som jo ellers bidrager til at nedsætte det samlede CO2-forbrug.

 

Formand for Dansk Vejforening, Thomas B. Olsen, takker transportordførere og medlemmer for en spændende debat, og vi ser frem til oktober 2022, hvor vi afholder Vejpolitisk Debat igen. 
A-medlemmer