Dansk Vejforening: Infrastrukturplan endelig

Dansk Vejforening: Infrastrukturplan endelig
8. april 2021

Regeringen har i dag fremlagt ”Danmark Fremad”, som er deres udspil til en ny infrastrukturplan frem mod 2035. Udspillet er solidt med en stort set ligelig fordeling af midler til bane og vej. Samlet planlægger regeringen projekter for 106 mia. kr.


Regeringen ønsker med udspillet blandt andet, at færre skal sidde i kø, at gøre kollektiv transport mere attraktiv, at flere skal vælge cyklen, de ønsker en mere grøn retning, og de ønsker også, at det skal være lige så nemt at køre i en grøn bil som i en fossil bil.

”Stor ros til regeringen for deres udspil til en ny infrastrukturplan. I Dansk Vejforening har vi længe efterspurgt en infrastrukturplan, der sætter rammerne for fremtidige investeringer i vejene, og det gør denne plan”, udtaler Helle Rasmussen, sekretariatschef i Dansk Vejforening.

Regeringen vil i alt prioritere 47 mia. kr. til at sikre gode veje til hele landet og til at afhjælpe trængslen. Regeringen vil blandt andet anlægge Frederikssundsmotorvejens 3. etape, anlægge motorvej mellem Næstved og Rønnede og anlægge Kalundborgmotorvejens 3. etape. Vejprojekterne listes i rapporten op i veje, der binder landet sammen, og veje der afhjælper trængsel. Kattegatforbindelsen og en østlig ringvej er ikke med i planen.

”Regeringen har inddraget store dele af vores vejudspil ”En masterplan for grønne veje”, og det er positivt. Men desværre har regeringen ikke inddraget Kattegatforbindelsen og Østlig Ringvej, som ellers er afgørende medspillere til at sikre en effektiv vejinfrastruktur. En Kattegatforbindelse vil gøre op med det sårbare vejnet, vi har nu med kun en forbindelse mellem øst og vest, og den vil nedsætte kørte kilometer væsentligt. En Østlig Ringvej vil sikre, at rigtig meget trafik kan komme uden om hovedstaden, hvilket ellers må stå højt på regeringens prioriteringsliste, eftersom de også ar åbnet op for bilfri søndage, siger Helle Rasmussen.
A-medlemmer