Sekretariatschef til Dansk Vejforening

Sekretariatschef til Dansk Vejforening
16. december 2021

Vil du være med til at præge den danske infrastruktur på vejområdet til gavn for det danske samfund og vores medlemmer, er du måske vores nye sekretariatschef.


Jobbet

Dansk Vejforening søger en sekretariatschef til at drive og udvikle en professionel interesseorganisation i tæt samarbejde med foreningens bestyrelse og medlemmer.

Foreningen arbejder via analyser, udspil i pressen, politisk kontakt, debat i medlemskredsen og drift af netværk med berøring til vejområdet på konstant at udvikle den danske vejsektor.

Dette arbejde foregår med vægt på troværdighed, faglighed og samarbejde. Vi har et bredt udsyn og anerkender den rolle i samfundsøkonomien og trafikken, som alle transportformer har.

Det vigtigste for Dansk Vejforening er, at hver transportform udnyttes optimalt, og at der er fokus på den betydning for samfundsøkonomien, miljøet og færdselssikkerheden som et velfungerende vejnet har.

Som sekretariatschef kommer du såvel operativt som strategisk til at stå i spidsen for dette arbejde. Det er derfor vigtigt, at du har et tæt netværk med sektorens forskellige aktører og har lyst til at stå i spidsen for foreningens synspunkter.

Du har tillige som opgave at sikre en tæt dialog med foreningens medlemmer, sikre at foreningen er aktiv og levende og servicerer medlemmerne med aktuel viden. Du vil også skulle sikre, at foreningen er attraktiv for nye medlemmer, og du skal arbejde med vækst i medlemskredsen.

Du vil skulle udføre analyser alene eller i samarbejde med vores konsulent på området og udvikle debatoplæg samt sikre, at foreningen udnytter de rigtige kommunikationsplatforme, så vi er synlige og proaktive på kommunikationssiden.

Endelig kommer du til at være ansvarlig for driften af interesseorganisationen ITSDanmark, som Dansk Vejforening har det administrative ansvar for.

Dansk Vejforenings sekretariat består af to medarbejdere, som er sekretariatschefen og en deltidsansat. Men du bliver en del af Asfaltindustrien fællessekretariat, som giver et stærkt fagligt miljø, samtidig med at det understøtter dit arbejde administrativt.

Kvalifikationer
Vi forventer, at du er en stærk kommunikator, der forstår at få Dansk Vejforenings synspunkter markedsført. Du har indsigt i trafikpolitik og en naturlig interesse i teknologi og økonomi samt evnen til at kombinere disse emner i analyser vedrørende vejsektorens udvikling. Og så skal du kunne løfte opgaven med at fastholde og tiltrække virksomheder til foreningen via en udadvendt og proaktiv stil.

Du kan arbejde selvstændigt og sætter pris på kvalitet og troværdighed i dit arbejde.

Du har formentlig en videregående uddannelse indenfor kommunikation, statskundskab eller noget andet relevant og en naturlig evne og lyst til at skabe netværk.

Kontakt og ansøgning
Du kan få yderligere information om Dansk Vejforening på www.dv.dk

Send din ansøgning til Dansk Vejforening mail: dv@dv.dkatt.: Charlotte Katballe.

Hvis du har behov for yderligere information, er du velkommen til at kontakt Dansk Vejforenings formand Thomas B. Olsen på tlf. 30 71 39 61.

Ansøgninger behandles løbende, men vi forventer senest at få din ansøgning 10. januar 2022.
A-medlemmer