Vejpolitisk Netværk 24. april

Vejpolitisk Netværk 24. april
12. april 2023

Københavns Kommunes Teknik- og Miljøborgmester Line Barfod foræller om Københavns store infrastrukturprojekter, især Bispeengbuen


Vejpolitisk Netværk handler denne gang om Bispeengbuen og planerne for den. Mødet indledes af Teknik- og Miljøborgmester i Københavns Kommune Line Barfod, som briefer netværket om kommunens store infrastrukturprojekter, især Bispeengbuen. Derefter vil relevante personer fra forvaltningen tage over.

Frederiksberg og Københavns Kommuner blev i 2022 enige om at gå videre med et projekt til 236 millioner kroner, hvor halvdelen af Bispeengbuen bliver revet ned. Det drejer sig om den sydlige del af buen, som foreslås fjernet for at gøre plads til det grønne område, hvor Ladegårdsåen engang løb. Dermed er det planen, at trafikken i begge retninger skal samles på den tilbageværende bue, som skal være to spor i hver retning.

Er du interesseret i at deltage i netværket, så kontakt Tove Hels på 20 76 55 66
A-medlemmer