Vejpolitisk debat på Christiansborg med det nye transportudvalg

Vejpolitisk debat på Christiansborg med det nye transportudvalg
3. oktober 2019

Drøftelser om grøn vejinfrastruktur og en grøn mobilitetsplan


Onsdag den 2. oktober samledes vejbranchen i Venstres gruppeværelse på Christiansborg til foreningens årlige debat omkring investeringer i infrastruktur. Transportordførere fra Liberal Alliance, Dansk Folkeparti, Konservative, Venstre, Radikale Venstre, Socialdemokratiet, Enhedslisten og Alternativet udgjorde panelet. Til at ordstyre debatten var endnu engang Vibeke Hartkorn fra Vibeke Hartkorn Kommunikation. Traditionen tro lå debatten tæt på folketingets åbning, og hermed var banen kridtet godt op til en debat om, hvor der det kommende år skal sættes ind på det infrastrukturelle område.

”Hvorfor har Socialdemokraterne ikke mere travlt med at få lavet en ny langsigtet infrastrukturplan?”

Med det spørgsmål rettet mod Socialdemokraternes nye transportordfører, Thomas Jensen, åbnede Vibeke Hartkorn debatten. Et spørgsmål som mange fra branchen også stiller. Jesper Wraae-Bess, adm. direktør for stribevirksomheden Eurostar gav overfor politikerne udtryk for de hårde og ikke mindst urimelige vilkår, som hans medarbejde arbejder under, fordi de ganske enkelt ikke ved, om der er arbejde til dem næste år. Dette vil en langsigtet infrastrukturplan kunne løse, idet den kan skabe en balance i infrastrukturinvesteringerne og undgå stop-and-go.  Dansk Vejforening har i årevis efterspurgt en langsigtet infrastrukturplan, er vil gavne branchen såvel som alle andre i Danmark. Foreningen bakker op om den nye regerings planer for en grøn mobilitetsplan, vi opfordrer blot til, at branchen og Danmark ikke skal vente for længe.

En grøn vejinfrastruktur

Til at udfordre branchen havde Dansk Vejforening inviteret Susanne Krawack fra den grønne tænketank Concito. Susanne kom med flere gode forslag til at omstille vejinfrastrukturen til en mere grøn infrastruktur. Herunder blandt andet omstilling til ikke-fossile brændstoffer. Fra branchen var der også flere gode forslag til den grønne omstilling. Claus Terkildsen, adm. direktør for asfaltvirksomheden YIT, fortalte om de gode muligheder der er i genbrugsasfalt, hvor der spares væsentligt i CO2 udledningen. Derudover kom adm. direktør fra ITS-virksomheden ITS-Teknik, Per Hedelund, med rigtig gode bud på, hvordan det eksisterende vejnet kan udnyttes optimalt med simple ITS løsninger.

”Vi gør det igen til næste år”

Dansk Vejforening takker for en god og konstruktiv debat. Det var givende at samle det nye transportudvalg til en debat om den grønne mobilitetsplan, og hvor vi selv fik lejlighed til at vise, at vejene også kan være med på den grønne omstilling. Ti næste år samler vi udvalget igen og holder dem op på deres løfter. Blandt andet at de vil åbne mere op for ITS løsninger, omstilling til ikke-fossile brændstoffer og en større inddragelse af genbrugsasfalt.
A-medlemmer