Rastepladser: Tidsbegrænsning og hævede bøder

Rastepladser: Tidsbegrænsning og hævede bøder
28. februar 2018

Som opfølgning på finanslovsaftalen vil regeringen (V, LA, K) og Dansk Folkeparti nu indføre tidsbegrænset parkering for lastbiler, så de maksimalt må parkere 25 timer på de statslige rastepladser på motorvejsnettet.


Samtidigt vil parterne hæve bøderne for lastbiler, der parkerer ulovligt. Det skal forhindre, at lastbiler langtidsparkerer på danske rastepladser.

Dansk Vejforening ser positivt på, at regeringen har taget branchen med på råd, inden de har truffet denne beslutning.

Ifølge tællinger af lastbilers opholdstider udført af Vejdirektoratet i 2016 og 2017 holder næsten 90 pct. af lastbilerne mindre end 12 timer på hverdage, mens det i weekenderne er knap 80 pct. af lastbilerne, der holder parkeret i 24 timer eller derover på rastepladserne. Den nye tidsbegrænsning på 25 timer vil derfor få en markant betydning i weekenderne, hvor belastningen og flowet er værst.

Dansk Vejforening mener, at netop et bedre flow er vigtigt, da det vil være med til at give chaufførerne en bedre adgang til parkering, så de kan holde de nødvendige hvil. Samtidigt vil begrænsningen ikke hindre chaufførerne i at afholde et reduceret ugentligt hvil på 24 timer, så der vil stadig være en fleksibilitet for lastbilchaufførerne.

 

De nye regler om parkering træder i kraft 1. juli 2018.

 

Læs hele nyheden på Transport, Bygnings- og Boligministeriets hjemmeside
A-medlemmer