Ros til regeringen og Dansk Folkeparti for ny aftale om infrastruktur

Ros til regeringen og Dansk Folkeparti for ny aftale om infrastruktur
13. marts 2019

Regeringen og Dansk Folkeparti præsenterede i dag en ny aftale om infrastruktur. En aftale med en investeringsplan på over 110 mia. kr. frem mod 2030 hvoraf en stor del af midlerne går til vejene, herunder en række store motorvejsprojekter samt sikring af en bedre opkobling i hele landet til de største motorveje.


Dansk Vejforening ser med positive øjne på aftalen:

”I Dansk Vejforening har vi i flere år efterspurgt en langsigtet plan for infrastruktur, og nu er den her endelig. Ros til regeringen og Dansk Folkeparti for det. Nu kan vi se fremad og se, at der med denne plan arbejdes målrettet på at løse de stigende trængselsproblemer, der er på mange af vores motorveje. Dette vil være til stor gavn for den enkelte dansker, der bruger unødig tid i bilen til og fra arbejde. Og ikke at forglemme at velfungerende vejinfrastruktur er afgørende for, at der kan skabes vækst i hele landet”, siger sekretariatschef i Dansk Vejforening, Helle Rasmussen.

Dansk Vejforening udgav tilbage i 2017 ”Et debatoplæg om en masterplan for vejene frem mod år 2040”, der indeholder flere af de store motorvejsprojekter, som regeringen og Dansk Vejforening har inddraget i deres egen plan. Det drejer sig om blandt andet en 3. limfjordsforbindelse, Kalundborgmotorvejens 3. etape, Frederikssundsmotorvejens 3. etape fra Tværvej til Frederikssund, anlæg af motorvej mellem Næstved og Rønnede, Ny Midtjysk Motorvej med videre. 

Link til Transportministeriets hjemmeside her, hvor du kan læse mere om aftalen samt se en detaljeret oversigt over de konkrete projekter. 
A-medlemmer