Transportministeren til Vejpolitisk Netværksmøde

Transportministeren til Vejpolitisk Netværksmøde
3. juni 2020

Dansk Vejforening takker Transportminister Benny Engelbrecht for en god og aktiv dialog ved Vejpolitisk Netværk torsdag den 28. maj.


Netværksmødet blev på grund af situationen med corona afholdt som et online møde. Dette var dog ingen hindring for en konstruktiv dialog, og med mødeleder Hans Engell i spidsen blev der stillet mange relevante spørgsmål til ministeren. 

I Dansk Vejforening ser vi frem til den kommende grønne mobilitetsplan, men som der blev nævnt ved mødet, så mener vi også, at vi kan udnytte tiden mens vi venter bedre, og sætte gang i allerede vedtagne projekter.

Vores forslag til relevante projekter til hurtig igangsætning er:

Læs mere om Vejpolitisk Netværk her.
A-medlemmer