Vækst og Velstand 2025 giver anledning til stor undring

Vækst og Velstand 2025 giver anledning til stor undring
29. juni 2017

Med Vækst og Velstand 2025 lægger VLAK-regeringen de overordnede spor for den økonomiske politik i de kommende år. Regeringen har et mål om at øge væksten med 80 mia. kroner ved højere beskæftigelse og produktivitet, så den gennemsnitlige BNP-vækst vil kunne øges fra ca. 1,5 procent til 2 procent om året i perioden 2018-2025.


De ambitiøse tiltag vil ifølge regeringen styrke de offentlige finanser og give et større råderum i den økonomiske politik. Det giver dog anledning til stor undring i Dansk Vejforening, at regeringen trods en forventning om en årlig stigning i BNP, alligevel påregner et fald i de offentlige investeringer fra 2,6 procent af BNP i 2016 til 2,3 procent af BNP i 2025.
 
Vi har en vejinfrastruktur, der skal styrkes, hvorfor det er uforståeligt, at regeringen ikke påregner at udnytte den stigning, man forventer i BNP til at øge de offentlige investeringer frem mod 2025, således at vi kan udvikle vejnettet i Danmark, som der også er behov for. Regeringen skønner, at de offentlige udgifters andel af BNP falder fra 53 procent i 2016 til 50,5 procent i 2020 og til 50 procent i 2025.
 
I Dansk Vejforenings seneste rapport ”Et debatoplæg om en masterplan for vejene frem mod 2040” pointerer foreningen netop, at Danmark fra 1995-2010 i gennemsnit kun har brugt 0,6 pct. af det årlige BNP på investeringer i veje og jernbaner mod 0,9 pct. i andre vesteuropæiske lande. Vi opfordrer regeringen til at sætte vejene op på prioriteringslisten. For i det hele taget at opnå den vækst, som regeringen påregner at få frem mod 2025, er det altså også nødvendigt med en infrastruktur, der imødekommer de behov for mobilitet, der kommer i fremtiden.
 
Bragt som debatindlæg i Licitationen den 13. juni 2017.
A-medlemmer