Vejpolitisk debat på Christiansborg

Vejpolitisk debat på Christiansborg
8. oktober 2020

Vejbranchen var samlet på Christiansborg da Dansk Vejforening fremviste sit nye udspil "En masterplan for grønne veje"


Onsdag den 7. oktober samledes vejbranchen i Venstres gruppeværelse på Christiansborg til foreningens årlige debat omkring investeringer i infrastruktur, og ved dette års debat kunne Dansk Vejforening fremlægge sit helt nye udspil "En masterplan for grønne veje" for de fremmødte politikere.
 
Efter Dansk Vejforenings formand, Thomas B. Olsen, havde budt velkommen, kunne foreningens egen konsulent, Finn Bo Frandsen, fremlægge det nye udspil, der er et supplement til foreningens tidligere udspil "Et debatomlæg om en masterplan for vejene frem mod år 2040" fra 2017.
Et grønt vejudspil kan være et værdifuldt grundlag for politikernes valg, når de trafikale projekter skal prioriteres. Foreningens mål er at opnå¨et vejnet, der opfylder klimamålet i 2030, binder Danmark sammen og danner grundlag for vækst og velfærd.
Ud over en række konkrete grønne forslag for de danske veje så som klimavenlige veje, grøn kollektiv transport, elbiler og andre alternative brændstoffer, fremlagde Finn Bo også Dansk Vejforenings forslag til nye veje på Danmarkskortet i 2040.
 
Disse er - i en ikke prioriteret rækkefølge:

1. Fast vej- og jernbaneforbindelse over Kattegat

2. Midtjysk motorvejskorridor og 3. limfjordsforbindelse

3. Den østjyske motorvej E45 Randers-Padborg er udvidet

4. Fast vej- og jernbaneforbindelse under Femern Bælt

5. Østlig Ringvej fra Lyngby til Amagermotorvejen via Nordhavn og Reflshaleø

6. Ringkorridor /Ring 5, 5 1/2 eller 6) med tilslutning til fast forbindelse Helsingør-Helsingborg

7. 3. etape af Frederikssundsmotorvejen

8. Motorvej til Hillerød (12 km motortrafikvej fra Allerød udbygget)

9. Motorvej Næstved-Rønnede

10. Fast vejforbindelse mellem Als og Fyn
 

Med Hans Engell som moderator blev der herefter ført en konstruktiv debat med transportordførere fra Socialdemokratiet, Venstre, Nye Borgerlige, Enhedslisten, Det konservative Folkeparti, Liberal Alliance og Frie Grønne.
Partierne imellem var der forskellige holdninger til om der skal flere eller færre biler på vejene i fremtiden, og om registreringsafgift er en del af løsningen, men alle transportordførere tog godt imod udspillet og der var enighed om, at der var nogle gode forslag med i planen. Der var også bred enighed om, at der er brug for en langsigtet fælles plan for infrastrukturen i Danmark samt ønsket om at sætte gang i en nytænkende, udviklende og grøn retning når vi snakker veje og mobilitet. Det helt store spørgsmål kommer til at dreje sig om rækkefølgen og prioriteringen af de fremsatte forslag.
 
Afslutningsvist rundede Thomas Jensen, Socialdemokratiet, hele debatten af med en motiverende bemærkning: "Nu skal vi sørge for, at vi om et år har levet op til Elvis doktrinen "a little less conversation, a little more action!""
 
Dansk Vejforening takker for en god og konstruktiv debat. Det var givende at samle branchen og transportordførere til en debat om den grønne mobilitetsplan, og hvor vi selv fik lejlighed til at vise, at vejene også kan være med på den grønne omstilling.A-medlemmer