Vejpolitisk debat - Masterplan for infrastruktur med i kommende valgkamp

Vejpolitisk debat - Masterplan for infrastruktur med i kommende valgkamp
4. oktober 2018

For fjerde år i træk åbnede Dansk Vejforening dørene for den årlige vejpolitiske debat, som traditionen tro fandt sted i Venstres gruppeværelse på Christiansborg.


Med Vibeke Hartkorn som moderater blev der ført en konstruktiv debat med transportordførere fra henholdsvis Dansk Folkeparti, Venstre, Radikale Venstre og Socialdemokraterne. Alle transportordførerne var positivt stemte for en infrastrukturplan, og Kristian Pihl Lorentzen (V) gik så langt som til at garantere en masterplan med midler til flere vejprojekter inden valget til næste år.

Oplæg fra eksperter

Forud for debatten var der oplæg fra Dansk Vejforenings egen konsulent, Finn Bo Frandsen, som lagde vægt på, at Danmark er i vækst. Vores bilpark er vokset, og trængslen på de danske motorveje stiger og vil fortsat stige i de kommende år. Derfor er det også uforståeligt, at vejene ikke får mere opmærksomhed lige nu. Med den vækst vi oplever, burde det kunne lade sig gøre at afsætte 0,4 pct. af bnp til vejene. Mere skal der ifølge Finn Bo Frandsen ikke til for at imødekomme den vejinfrastruktur, vi har brug for. 

Finn Bo Frandsens indspark blev fulgt op af oplæg fra Bo Sandberg, som er cheføkonom og formand for Københavnertunnel-gruppen i Dansk Byggeri og Jesper Ræbild, som er chef for infrastruktur i Nordsjælland. Her blev der argumenteret for behovet for en Københavnertunnel samt behovet for udvikling af vejinfrastruktur i Nordsjælland, hvor den trafikale belastning er stigende i de kommende år.

Åbent samråd med Finansministeren - ”Lad os bruge tiden fornuftigt”

Samme dag som Dansk Vejforenings vejpolitiske debat havde flere af transportordførerne indkaldt Finansminister, Kristian Jensen, i åbent samråd, hvor det blev gjort klart, at der ikke var penge i kassen til nye investeringer i infrastruktur før 2021. Til dette spurgte Kim Christiansen (DF), om det ikke var en mulighed i årene op til at gå i gang med det indledende projekteringsarbejde, således at entreprenørerne kan ruste sig og gøre sig klar til 2021. Som han selv udtrykte det: ”Kan vi bruge tiden fornuftigt?” Dette forslag kan Dansk Vejforening kun bakke op om.

Den interne rente er ikke udslagsgivende

Den interne rente beskriver, hvor stort et samfundsøkonomisk afkast et givent projekt har. Der var dog enighed blandt politikerne om, at den interne rente ikke udelukkende kommer til at danne baggrund for en prioriteret liste over kommende infrastrukturprojekter. For som Kristian Pihl Lorentzen udtalte, kan nogle af de projekter, der ikke har en høj intern rente være med til at skabe mulighed for udvikling.

Dansk Vejforening takker såvel medlemmer, transportordførere og oplægsholdere for at bidrage til et godt og konstruktivt møde.
A-medlemmer