Vellykket medlemsmøde i Aalborg

Vellykket medlemsmøde i Aalborg
9. maj 2017

Dansk Vejforening og SIKRE VEJE har netop afholdt  et medlemsmøde, hvor Aalborg Kommune informerede om deres mange spændende infrastrukturprojekter, herunder om infrastrukturen ved det nye universitetshospital og om en ny buslinie med små førerløse busser.


Aalborg står over for en række trafikale udfordringer. Der er allerede pres på både kollektiv- og biltrafik. Samtidig udvikler byen sig i et konstant tempo. Nybyggerier som det nye Universitetshospital, ungdomsboliger, private boliger og uddannelsesinstitutionernes mange udvidelser øger trafikpresset på infrastrukturen. Der er behov for løsninger, som både udvikler og understøtter byens vækst.

Stadsingeniør Svend Erik Pedersen indledte med en præsentation af Aalborg, der er landets 3. største kommune og 4. største by, og som er midt i en spændende byudvikling bl.a. omkring havnen og det kommende super sygehus:

 


Endvidere fortalte afdelingsleder Martin Holst Fischer om Egnsplansvej, er er et nyt vejanlæg syd om Aalborg og om udvidelsen af Tranholmvej fra 2 til 4 spor.

Projektleder Jesper Schults fortalte om +BUS, der er et BRT-projekt (Bus Rapit Transit), og som skal være Aalborgs lette og fleksible svar på Aarhus og Odenses store omfangsrige letbaner, og afdelingsleder Mette Skamris Holm afsluttede med at fortælle om hele det store infrastrukturprojekt omkring det nye Aalborg Universitetshospital og hvordan Aalborg Kommune arbejder med et spændende projekt, hvor en linie med små førerløse busser - ud over at lette trafikpreset i byen - også skal være med til at gøre en hel bydel mere attraktiv.




A-medlemmer