Vejpolitisk Debat
Infrastrukturplan
2035 - Fra plan til realitet

Dansk Vejforening takker for en god
og konstruktiv debat.
Vi ses i 2022.

Infrastrukturplan
2035
51,7 mia. kr. til veje

Dansk Vejforening hilser planen velkommen

Årsmøde og general-
forsamling afholdt i
Dansk Vejforening

Årsmødet: Vejinvesteringer i infrastrukturplanen
og på de
kommunale veje
Generalforsamling: Aktivt år trods lock down

NYT UDSPIL:
En masterplan for
grønne veje

Dansk Vejforenings bud på grønne veje til en grøn mobilitetsplan

Ny infrastrukturplan
fra regeringen
Danmark Fremad

Dansk Vejforening:
"Stor ros til regeringen for deres udspil til en
ny infrastrukturplan"

FØLG OS...!

DANSK VEJFORENING PÅ LINKEDIN

Velkommen til Dansk Vejforening

Dansk Vejforening er en privat organisation på vejområdet. Vores medlemmer er virksomheder og organisationer, der har professionel interesse i veje. Foreningen arbejder med interessevaretagelse gennem forskellige midler. Herunder gennem udspil i pressen, politisk kontakt, debat i medlemskredsen og ved at deltage i netværk med berøring til vejområdet.

Nyheder   

Hvem er hvem?

Find kontaktinformation på Dansk Vejforenings medlemmer, bestyrelse eller sekretariatsmedarbejdere.

Sekretariatschef til Dansk Vejforening

Vil du være med til at præge den danske infrastruktur på vejområdet til gavn for det danske samfund og vores medlemmer, er du måske vores nye sekretariatschef.

Debat   

Fokusområder

Dansk Vejforening har fokus på en række temaer, som er afgørende for debatten om de danske veje. Her har vi en holdning til både de nuværende tilstande, men også en vision for en fremtidig transportpolitik i Danmark.

En branches fremtid er på spil - ny aftale om kommunernes økonomi for 2022

Ny aftale om kommunernes økonomi for 2022 reducerer den kommunale anlægsramme fra 21,9 mia. kr. til 19,9 mia. kr., hvilket vil ramme vejinvesteringerne hårdt. Med et kommunalvalg på trapperne opfordrer Dansk Vejforening kommunerne til at prioritere vejene, og minder kommunerne om, at veje er velfærd for borgerne på lige fod med børnehaver og skoler.

Medlemsservice   

Kalender

Se kommende asfaltrelaterede arrangementer, bl.a.:
05-10-2022: Dansk Vejforenings Vejpolitiske debat ...
Se flere

Publikationer

Her findes Dansk Vejforenings egne analyser og notater, samt undersøgelser fra andre aktører på det transportpolitiske område.

Bliv medlem

Læs om fordelene ved et medlemskab i Dansk Vejforening


A-medlemmer