Dansk Vejforenings
Vejpolitiske Debat

Drøftelser om grøn vejinfrastruktur
og grøn mobilitetsplan

Dansk Vejforening
på Christiansborg

Møde med Transportministeren

Infrastruktur i
regeringsgrundlaget -

Dansk Vejforenings
prioriteringer

MASTERPLAN 2040

DANSK VEJFORENINGS BUD PÅ INFRASTRUKTUR ÅR 2040

Folketingets åbning og
uambitiøst lovkatalog

Branchen har snarest brug for en
infrastrukturplan bredt forankret i Folketinget.

FØLG OS...!

DANSK VEJFORENING PÅ LINKEDIN

Velkommen til Dansk Vejforening

Dansk Vejforening er en privat organisation på vejområdet. Vores medlemmer er virksomheder og organisationer, der har professionel interesse i veje. Foreningen arbejder med interessevaretagelse gennem forskellige midler. Herunder gennem udspil i pressen, politisk kontakt, debat i medlemskredsen og ved at deltage i netværk med berøring til vejområdet.

Nyheder   

Hvem er hvem?

Find kontaktinformation på Dansk Vejforenings medlemmer, bestyrelse eller sekretariatsmedarbejdere.

Spændende fyraftensmøde om klimasikring af vejene i Københavns Kommune med Dansk Vejforening og VEJ-EU

Matias Hede, projektleder hos Københavns Kommunes Center for Klimatilpasning gav en status på kommunens klimaindsats.

Debat   

Fokusområder

Dansk Vejforening har fokus på en række temaer, som er afgørende for debatten om de danske veje. Her har vi en holdning til både de nuværende tilstande, men også en vision for en fremtidig transportpolitik i Danmark.

Medlemsservice   

Kalender

Se kommende asfaltrelaterede arrangementer, bl.a.:
Se flere

Publikationer

Her findes Dansk Vejforenings egne analyser og notater, samt undersøgelser fra andre aktører på det transportpolitiske område.

Bliv medlem

Læs om fordelene ved et medlemskab i Dansk Vejforening


A-medlemmer