Vi vil trængslen til livs

Læs pressemeddelelse

Bestyrelsen i
Dansk Vejforening

Generalforsamling 17. maj 2018

MASTERPLAN 2040

DANSK VEJFORENINGS BUD PÅ INFRASTRUKTUR ÅR 2040

FØLG OS...!

DANSK VEJFORENING PÅ LINKEDIN

Velkommen til Dansk Vejforening

Dansk Vejforening er en privat organisation på vejområdet. Vores medlemmer er virksomheder og organisationer, der har professionel interesse i veje. Foreningen arbejder med interessevaretagelse gennem forskellige midler. Herunder gennem udspil i pressen, politisk kontakt, debat i medlemskredsen og ved at deltage i netværk med berøring til vejområdet.

Nyheder   

Hvem er hvem?

Find kontaktinformation på Dansk Vejforenings medlemmer, bestyrelse eller sekretariatsmedarbejdere.

At komme trængslen til livs kræver mere end trafikstyring

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet har i dag meldt ud, at ministeren vil nedsætte et fremkommelighedsudvalg hvis opgave bliver at finde frem til løsninger, der kan afhjælpe trængslen i hovedstadsområdet med et særligt fokus på optimering af og sammenhæng mellem trafiksignaler.

Debat   

Fokusområder

Dansk Vejforening har fokus på en række temaer, som er afgørende for debatten om de danske veje. Her har vi en holdning til både de nuværende tilstande, men også en vision for en fremtidig transportpolitik i Danmark.

Lav masterplan for trafikal infrastruktur

Debatindlæg af Kristian Pihl Lorentzen, transportordfører for Venstre.

Medlemsservice   

Kalender

Se kommende asfaltrelaterede arrangementer, bl.a.:
27-08-2018: Trafikdage 2018 ...
17-09-2018: ITS World Congress ...
26-09-2018: Transportens Dag ...
Se flere

Publikationer

Her findes Dansk Vejforenings egne analyser og notater, samt undersøgelser fra andre aktører på det transportpolitiske område.

Bliv medlem

Læs om fordelene ved et medlemskab i Dansk Vejforening


A-medlemmer