MASTERPLAN 2040

DANSK VEJFORENINGS BUD PÅ INFRASTRUKTUR ÅR 2040

DANSK VEJFORENINGS
FOKUSOMRÅDER

VÆKST - SIKKERHED - FREMTIDENS VEJE - VEDLIGEHOLD

FØLG OS...!

DANSK VEJFORENING PÅ LINKEDIN

Velkommen til Dansk Vejforening

Dansk Vejforening er en privat organisation på vejområdet. Vores medlemmer er virksomheder og organisationer, der har professionel interesse i veje. Foreningen arbejder med interessevaretagelse gennem forskellige midler. Herunder gennem udspil i pressen, politisk kontakt, debat i medlemskredsen og ved at deltage i netværk med berøring til vejområdet.

Nyheder   

Hvem er hvem?

Find kontaktinformation på Dansk Vejforenings medlemmer, bestyrelse eller sekretariatsmedarbejdere.

Overvågning af motorvejsstrækning

18 høje master langs med motorvej E45 mellem Skanderborg og Aarhus skal i forbindelse med sporudvidelsen overvåge trafikken.

Debat   

Fokusområder

Dansk Vejforening har fokus på en række temaer, som er afgørende for debatten om de danske veje. Her har vi en holdning til både de nuværende tilstande, men også en vision for en fremtidig transportpolitik i Danmark.

Langsigtede infrastrukturinvesteringer skal på den politiske dagsorden

Gode veje har stor betydning for vores samfund og mangel på samme har direkte negative konsekvenser inden for en række områder.

Medlemsservice   

Kalender

Se kommende asfaltrelaterede arrangementer, bl.a.:
24-01-2018: Dansk Vejforenings bestyrelsesmøde ...
25-01-2018: SMART CITY - "Fremtiden er her", arrangø ...
25-01-2018: Nordisk Infrastrukturkonference ...
Se flere

Publikationer

Her findes Dansk Vejforenings egne analyser og notater, samt undersøgelser fra andre aktører på det transportpolitiske område.

Bliv medlem

Læs om fordelene ved et medlemskab i Dansk Vejforening


A-medlemmer