Generalforsamling 2020

Afholdes den 19. maj 2020 kl. 10-11 som et online møde.
Sæt kryds i kalenderen nu!

Dansk Vejforenings analyse
over de kommunale
vejbudgetter

Med fokus på udviklingen i de enkelte kommuner
Læs rapporten her

Dansk Vejforenings
Vejpolitiske Debat 2019

Drøftelser om grøn vejinfrastruktur
og grøn mobilitetsplan

MASTERPLAN 2040

DANSK VEJFORENINGS BUD PÅ INFRASTRUKTUR ÅR 2040

FØLG OS...!

DANSK VEJFORENING PÅ LINKEDIN

Velkommen til Dansk Vejforening

Dansk Vejforening er en privat organisation på vejområdet. Vores medlemmer er virksomheder og organisationer, der har professionel interesse i veje. Foreningen arbejder med interessevaretagelse gennem forskellige midler. Herunder gennem udspil i pressen, politisk kontakt, debat i medlemskredsen og ved at deltage i netværk med berøring til vejområdet.

Nyheder   

Hvem er hvem?

Find kontaktinformation på Dansk Vejforenings medlemmer, bestyrelse eller sekretariatsmedarbejdere.

Veje nedprioriteret i Aftale om finanslov 2020

Finansloven for 2020 blev færdigbehandlet mandag den 2. december 2019, og som forventet blev vejene ikke prioriteret.

Debat   

Fokusområder

Dansk Vejforening har fokus på en række temaer, som er afgørende for debatten om de danske veje. Her har vi en holdning til både de nuværende tilstande, men også en vision for en fremtidig transportpolitik i Danmark.

Usikker fremtid for anlægsbranchen

For en interesseorganisation som Dansk Vejforening der i årevis hos politikerne har efterspurgt en langsigtet infrastrukturplan for så at få en plan fra den tidligere regering og til at få den fjernet sidste år med den nye regering til nu utålmodigt at vente på en ny plan, kan det til tider være meget frustrerende for vores medlemmer. 

Medlemsservice   

Kalender

Se kommende asfaltrelaterede arrangementer, bl.a.:
Se flere

Publikationer

Her findes Dansk Vejforenings egne analyser og notater, samt undersøgelser fra andre aktører på det transportpolitiske område.

Bliv medlem

Læs om fordelene ved et medlemskab i Dansk Vejforening


A-medlemmer