Invitation:
Dansk Vejforenings webinar
24. juni 2021

Havnen - knudepunkt mellem de blå og de grå veje
Med Jakob Svane, sekretariatschef for Danske Shipping-
og Havnevirksomheder

Årsmøde og general-
forsamling afholdt i
Dansk Vejforening

Årsmødet: Vejinvesteringer i infrastrukturplanen og på de
kommunale veje
Generalforsamling: Aktivt år trods lock down

Ny infrastrukturplan fra
regeringen
Danmark Fremad

Dansk Vejforening:
"Stor ros til regeringen for deres udspil til en ny infrastrukturplan"

NYT UDSPIL:
En masterplan for
grønne veje

Dansk Vejforenings bud på grønne veje til en grøn mobilitetsplan

FØLG OS...!

DANSK VEJFORENING PÅ LINKEDIN

Velkommen til Dansk Vejforening

Dansk Vejforening er en privat organisation på vejområdet. Vores medlemmer er virksomheder og organisationer, der har professionel interesse i veje. Foreningen arbejder med interessevaretagelse gennem forskellige midler. Herunder gennem udspil i pressen, politisk kontakt, debat i medlemskredsen og ved at deltage i netværk med berøring til vejområdet.

Nyheder   

Hvem er hvem?

Find kontaktinformation på Dansk Vejforenings medlemmer, bestyrelse eller sekretariatsmedarbejdere.

Årsmøde og generalforsamling afholdt i Dansk Vejforening

Årsmøde: Vejinvesteringer blev drøftet på både statslige og kommunale veje. Generalforsamling: Aktivt år med gode medlemstilbud trods lock down.

Debat   

Fokusområder

Dansk Vejforening har fokus på en række temaer, som er afgørende for debatten om de danske veje. Her har vi en holdning til både de nuværende tilstande, men også en vision for en fremtidig transportpolitik i Danmark.

Veje skal inddrages i den kommende grønne mobilitetsplan

Ønskes en fleksibel infrastruktur, kommer fremtidens transport til at foregå på vejene. Og det kan den sagtens uden at gå på kompromis med miljøet.

Medlemsservice   

Kalender

Se kommende asfaltrelaterede arrangementer, bl.a.:
Se flere

Publikationer

Her findes Dansk Vejforenings egne analyser og notater, samt undersøgelser fra andre aktører på det transportpolitiske område.

Bliv medlem

Læs om fordelene ved et medlemskab i Dansk Vejforening


A-medlemmer