Fra venstre mod højre: Jesper Wraae-Bess (Eurostar Danmark), Per Hedelund (ITS Teknik) - ikke længere i bestyrelsen, Anders Jessen (ITD, Brancheorganisationen for den danske vejgodstransport) - ikke længere i bestyrelsen, Tove Hels (sekretariatschef, Dansk Vejforening) - ikke længere ansat, Anders Hundahl (Asfaltindustrien) - ikke længere i bestyrelsen, Kamma Lund Jensen (sekretariatsmedarbejder, Dansk Vejforening), Thomas B. Olsen, formand (Niras), Jimmy Bloch Sørensen (Sweco), Erik Østergaard, næstformand (DTL Danske Vognmænd), Thomas Virenfeldt (Spanggaard & Virenfeldt) og Lars Bundgaard (Business Danmark)

Ikke på billedet: Morten Hedelund (ITS Teknik), Jakob Svane (Asfaltindustrien), Jens Adamsen (S&P reinforcement Nordic) og Helle Rasmussen (sekretariatet).
 

Organisering & ledelse

Dansk Vejforenings ledelse er den generalforsamlingsvalgte bestyrelse. Bestyrelsen udstikker de generelle retningslinjer efter de beslutninger generalforsamlingen har truffet og står for den overordnede ledelse.

Formand og næstformand vælges af bestyrelsen blandt bestyrelsens medlemmer. Den daglige ledelse forestås af sekretariatet i samspil med formand og næstformand.

Bestyrelsen:
Formand Thomas B. Olsen
Næstformand Erik Østergaard, DTL Danske Vognmænd
Adm. direktør Jakob Svane, Asfaltindustrien
Adm. dir. Jesper Wraae-Bess, Eurostar Danmark A/S
Formand for trafikudvalget Lars Bundgaard, Business Danmark
Adm. direktør Morten Hedelund, ITS Teknik
Partner Thomas Virenfeldt, Spanggaard & Virenfeldt APS
Afdelingschefchef Veje og Trafikplanlægning, Jimmy Bloch Sørensen, Sweco Danmark A/S
Projektchef Jens Adamsen, S&P Reinforcement Nordic

Sekretariatet:
Sekretariatschef Helle Rasmussen
Sekretariatsmedarbejder Kamma Lund Jensen
Sekretær Anne Andersen


Deklaration

Dansk Vejforenings er en privat interesseorganisation på vejområdet, som er uafhængig af kommercielle og partipolitiske interesser samt af offentlige tilskud.

Økonomi: Foreningens økonomiske grund-lag er alt overvejende medlemskontingent-er. En mindre del af vores ressourcer kommer fra samarbejdsprojekter med andre aktører på vejområdet.

Ikke-kommerciel: Dansk Vejforening er en idealistisk forening som har til formål at arbejde for at udvikle og forbedre vejsektoren. Foreningen skal ikke tjene penge til medlemsvirksomhederne. Det vil sige at vi er ikke en branche- eller salgsorganisation.

Upolitisk: I Dansk Vejforenings verden er veje hverken røde eller blå. Dansk Vejforening henvender sig til og taler med alle politiske interesser, som ønsker at høre på foreningens synspunkter.

Ingen offentlige tilskud: Dansk Vejforening hverken får eller søger offentlige tilskud. Det betyder at foreningen ikke har økonomi i klemme, hvis der er behov for at kritisere en offentlig myndighed. Og det sker ikke så sjældent.

Læs mere om Dansk Vejforening her:
Mission
Medlemmer

 

Kontakt Dansk Vejforening:
Helle Rasmussen: hr@dv.dk  | 20 76 55 66
Kamma Lund Jensen:
klj@dv.dk  | 30 29 40 26


A-medlemmer