Dansk Vejforening


Foreningen blev stiftet i 1989 med det formål at forbedre forholdene på og omkring vejene.

Dansk Vejforening er en privat organisation på vejområdet. Vores medlemmer er virksomheder og organisationer, der har professionel interesse i veje.

Der er to hovedgrupper af medlemmer: De, der leverer materialer, ydelser eller udstyr til vejene. Og de der bruger vejen i forbindelse med deres erhverv.

Til den første gruppe hører f.eks. entreprenører og leverandører af vejudstyr samt rådgivende ingeniører og forsikring mv.

Til den anden gruppe hører f.eks. vognmænd, vejhjælp og sælgere.

Det særlige ved vores medlemskreds er, at vi binder vejinteresser sammen på tværs af sektorer. Samtidig specialiserer vi os i vejområdet og står derfor som den eneste erhvervsorganisation der udelukkende beskæftiger sig med veje.

Foreningen arbejder med interessevaretagelse gennem forskellige midler. Herunder gennem udspil i pressen, politisk kontakt, debat i medlemskredsen og ved at deltage i netværk med berøring til vejområdet.

Dette arbejde foregår med vægt på troværdighed, faglighed og samarbejde. Vi har et bredt udsyn og anerkender den rolle i samfundsøkonomien og trafikken som alle transportformer har.

Det vigtigste for Dansk Vejforening er, at hver transportform udnyttes optimalt, og at der er fokus på den enorme betydning for samfundsøkonomien, miljøet og færdselssikkerheden som et velfungerende vejnet har.

Læs Dansk Vejforenings vedtægter.

Find flere information om Dansk Vejforening, ledelsen og dens medlemmer i menuen til venstre. Ønsker du selv at blive medlem?


Sekretariatet

Sekretariatschef
Helle Rasmussen
hr@dv.dk

20 76 55 66

Cheføkonom
Finn Bo Frandsen

Formandskab

Thomas B. Olsen (formand)
30 71 39 61

Erik Østergaard (næstformand)
40 15 12 25


A-medlemmer