Publikationer

Publikationerne, der vises i dette afsnit, er både Dansk Vejforenings egne analyser og notater, men også undersøgelser fra andre aktører på det transportpolitiske område.

 

Udspil fra Dansk Vejforening

Under sektionen Udspil fra Dansk Vejforening, i menuen til venstre, findes mere om Dansk Vejforenings analyser, notater og politiske arbejde. Der er tale om:

- Information til politikere, myndigheder og andre interessenter
- Notater til brug i dialogen med interne og eksterne samarbejdspartnere
- Udvalgte analyser fra Dansk Vejforening

Siden vil være under løbende udbygning.

Udspil fra andre aktører

Under sektionen Udspil fra andre aktører findes rapporter fra udvalgte aktører i forbindelse med vejområdet. Der vil typisk være tale om rapporter og analyser fra offentlige myndigheder eller relaterede organisationer.


Et debatoplæg om en masterplan for vejene frem mod år 2040

 

 


A-medlemmer