5 hurtige facts


1. Veje skaber vækst og beskæftigelse
Gode veje ligger altid i top når virksomhederne bliver spurgt, hvad der skal til for at skabe et godt erhvervsklima. Veje er desuden af afgørende betydning for mobiliteten på arbejdsmarkedet fordi danskerne er villige til at pendle mere i bil end i tog.

2. Manglende vedligeholdelse går ud over færdselssikkerheden
I op imod 30% af færdselsulykkerne er fejl og mangler ved vejene en medvirkende årsag. I 2012 dokumenterede Dansk Vejforening omfanget af fejl og mangler på de kommunale landeveje som var til fare for fædselssikkerheden. Fejl og mangler skyldes som oftest, at kommunerne ikke afsætter penge nok til vedligholdelsen af skilte, autoværn, belægninger og så videre.

3. Danmark mangler en samlet plan for veje og jernbaner
Hvis motorveje og jernbaner bygges fra sag til sag, efterhånden som erhvervslivets og arbejdsmarkedets behov hober sig op, risikerer vi at ende med en usammenhængende infrastruktur, der fører til endnu flere flaskehalse i trafikken end i dag. Der er behov for en "masterplan", der rækker 30-40 år frem, og derfor har vi udarbejdet en motorvejsplan.

4. Det er 2 til 3 så dyrt at udskyde vedligeholdelse som at vedligeholde løbende
Asfalt-belægninger er ofte genstand for kortsigtede besparelser. På sigt er der dog ikke sparet noget. Erfaringsmæssigt koster det 2 til 3 gange så meget at indhente udskudt vedligeholdelse, som det gør at vedligeholde løbende og i tide. Det skyldes de accelererende skader, som kan opstå, når gamle asfaltbelægninger begynder at sprække og der så kan trænge vand ned udner asfalten.

5. Kørselsafgifter er ikke en langsigtet løsning på trængsel
I London og Stockholm har betalingsordninger nedbragt mængden af biler, men effekten aftager med tiden. Det gør den fordi afgifterne "sætter sig" i økonomien: Transportører sender udgiften videre til kunderne, lønmodtagerne sender den videre til arbejdsgiveren og så videre. Den eneste langtidsholdbare løsning på trængsel er en effektiv trafikinfrastruktur, hvor der investeres i både en bedre trafikafvikling og i ny infrastruktur.

 

De 5 facts bygger på en række af vores egne rapporter, samt et udvalg af analyser fra andre aktører på transportområdet


Dansk Vejforening kort fortalt

Foreningen blev stiftet i 1989 med det formål at forbedre forholdene på vejene.

 

Det er vores ønske, at hver transportform udnyttes optimalt og der tages hensyn til samfundsøkonomien, miljøet og trafik-sikkerheden.

Vi arbejder ud fra tre formål: udvikling, forbedring og forståelse. Udvikling af teknologier i forbindelse med trafikafviklingen, forbedring af forholdene på og omkring vejene og en generel forståelse af vigtigheden ved et sikkert og smidigt vejnet.


A-medlemmer