FAKTA OM VEJE

 

Kommunernes veje
De cirka 70.000 km. kommuneveje dækker en bred vifte af veje. Lige fra bygader og landeveje til større omfarts-veje. Spredningen i kommunernes vej-portefølje blev større med kommunalreformen i 2007. Den gang fik kommunerne en række større veje som tidligere blev administreret af amterne.

Som på statsvejene har kommunerne i en årrække opbygget et stort efterslæb på vedligeholdelsen. Kommunernes Landsforening fik i 2009 kommunerne til at skønne over efterslæbet, og er kommet frem til 12 mia. kr.

Statens veje
Statsvejene omfatter ca. 3.800 km. vej, der hovedsageligt består af motor, motortrafik- og landeveje. Selvom der kun er tale om 5 % af Danmarks samlede veje, foregår 45% af trafikken på dem. Det er derfor særdeles vigtigt, at statsvejene er velfungerende.

Desværre har statsvejene været præget af stærkt forfald i en lang årrække. Dansk Vejforening har ofte gjort opmærksom på dette og problemets synlighed er da også blevet større i de seneste år.


A-medlemmer