Fremtidens veje


Opgaven for Danmarks veje er, at sikre erhvervslivet og befolkningen en høj, fremtidig mobilitet. Udfordringen er at gøre det på en måde der er økonomisk og miljømæssigt forsvarlig.

Udbygninger af og ændringer i vejene kan være meget tidskrævende. F.eks. kan forløbet fra forslaget om en ny motorvej først fremsættes, over diverse analyser udarbejdes, og til den motorvejen endelig åbnes, kan der gå 10-15 år. Når vi taler om fast forbindelser som f.eks. over Femern bælt, er tidshorisonten endnu længere.

OPP og pensionsmidler til veje.

Der ligger over 3.000 mia. kr. alene i landets 5 største pensionskasser. Nogle af midlerne investeres i infrastruktur i andre lande – f.eks. USA.

Det skyldes bl.a., at såvel infrastrukturprojekter som forrentning af pensionsmidler har et langsigtet perspektiv. Derfor er pensionsmidler og infrastruktur umiddelbart et godt match.

Det vil kun give god mening, at investere danske pensionsmidler i danske veje. Det er bare ikke sket endnu.

I den forbindelse er Anders Eldrup sammen med tidligere topchef i Nordea, Peter Schütze, blevet bedt om at analysere mulighederne for, hvordan de 3.000 mia. kr. i pensionskasserne også kan investeres i OPP-projekter i den danske infrastruktur.

Rapporten udkom i maj 2013. Læs den fulde rapport.

På Dansk Vejforenings årsmøde kunne man høre Anders Eldrup fortælle om rapporten og konklusionerne, samt tidligere transportminister Hans Christian Schmidts bud på de politiske udfordringer på området.

Læs et resumé af oplæggene.

Dansk Vejforening har fastlagt følgende hovedprincipper for OPP på vejområdet.

 

 

Rastepladser - Mere end bare parkering

Badeværelse? Spisestue? Soveværelse?
OK, rastepladser bliver aldrig som at være hjemme. Men mange trafikanter har faktisk vejene som arbejdsplads. Rastepladserne er deres mulighed for at spise, hvile eller benytte et toilet.

Rastepladserne er også en del af rejseoplevelsen for danske pendlere, fritidsrejsende og udlændinge som kommer til Danmark. Vi ønsker naturligvis alle sammen en god oplevelse på rejsen og at vores gæster fra udlandet får et positivt, første indtryk af Danmark.

Derfor er det ikke ligegyldigt hvordan rastepladserne er indrettet.

Der er behov for at investere i og at udvikle rastepladserne så de lever op til en acceptabel standard, har kapacitet nok til fremtidens trafik og kan tilbyde relevante serviceydelser.

Der er 86 bemandede eller ubemandede rastepladser langs Danmarks motorveje.

Dansk Vejforening undersøgte i 2011 danskernes mening om motorvejenes rastepladser.
Lad os bare sige, at der er et betydeligt potentiale for forbedringer!

Danskerne er især utilfredse med standarden og rengøringen af toiletterne, men også sådan noget som utryghed og mangel på parkeringsmuligheder er væsentlige resultater af undersøgelsen.


Yderligere information

Læs rapporter om forholdene og udsigterne til fremtidens veje:


A-medlemmer