Sikkerhed


Sikkerheden på vejene er højst afhængig af en tilstrækkelig vedligeholdelse, hvor vejene holdes hulfri og belægningen udskiftes rettidigt, mens afmærkninger og vejskilte holdes i god stand.

Det er desværre ikke dette scenarie, vi ser på vejene i dag.

Undersøgelse af sikkerheden på vejene
Dansk Vejforening har i 2012 udført en analyse for Brancheforeningen for Trafiksikkerhed & Vejservise om færdselssikkerheden på kommunernes landeveje. Analysen baserer sig på en konkret undersøgelse af fejl og mangler ved vejudstyr og belægninger på 300 kilometer landevej i 11 kommuner.Konklusionen på analysen er, at der er udbredte mangler på de kommunale landeveje i et omfang der skønsmæssigt svarer til 11.000 til 12.000 mangler på landsplan.

Undersøgelsen tager udgangspunkt i kun at se på mangler, der kan være til fare for færdselssikkerheden og de mange fundne fejl peger på, at landevejene har et sikkerhedsmæsigt problem af en ukendt størrelse.


Yderligere information

Læs rapporten:


Sikkerhed og udstyr på de danske veje:


A-medlemmer