Vækst

Der er en klar og dokumenteret sammenhæng mellem investeringer i infrastrukturen og væksten i samfundet.

Flere analyser viser vækstpotentialer og arbejdsmarkedseffekter ved at investere i infrastrukturen. Effekterne opstår nemlig både i anlægsfasen, hvor der skabes jobs, og efterfølgende, da mobiliteten øges og mulighederne for handel og eksport etableres og forstærkes.

Det store H
Vækstmulighederne via infrastrukturen skal ses både i et nationalt og internationalt perspektiv, og gennem tanken om det danske vejnets store H. Det store H betegner et ideal for det danske vejnet, hvor store motorvejskorridorer forbinder hele landet, og de omkringliggende lande, ved en H-form.

H'et opstår fra Nordjylland til den tyske grænse, fra Kolding til Køge og fra Nordsjæl-land til havnene på Lolland-Falster og en fremtidig Femern Bælt-forbindelse. Foruden transportmulighederne internt i landet, fungerer dette ideal også som et udgangspunkt for en fælles europæisk trafikvision.

 Offentlig Privat Partnerskab
En særlig problematik i dag er finansieringen af de store projekter. Her er OPP en løsningsmodel Dansk Vejforening længe har været fortaler for, at som anvendes i langt højere grad i udlandet, og med succes.

Der er effektiviseringsgevinster at hente her, hvis OPP vel at mærke anvendes målrettet mod projekter, der er OPP-egnede. OPP er til gengæld ikke egnet til generelt at nedbringe anlægsudgifterne.

Læs den korte udgave af vores holdninger til OPP i dette positionspapir.

Samtidig er det afgørende at have en plan for fremtidige anlægsprojekter, da tidshorisonten fra beslutning til færdiganlagt vej er mangeårig, hvilket du kan læse mere om under sektionen Fremtidens veje. I den optik er OPP en oplagt mulighed for at skabe et fundament for finansieringen, og dermed åbne døren for en fremtidvision for vejene. Et bud på dette, fra Dansk Vejforening, er oplægget Effektiv og fleksibel mobilitet.


Yderligere information

Læs rapporter om forholdet mellem investeringer og vækst i forbindelse med infrastrukturen:


A-medlemmer