Vedligeholdelse

 

Vejvedligeholdelse er ikke bare et spørgsmål om at have mere eller mindre behagelige veje at køre på. Der er samfundsmæssige omkostninger ved ikke at vedligeholde vejene i tide.

Dårlig vejvedligeholdelse har plaget de danske veje i lang tid. Omkostningerne kan måles i større udgifter på de offentlige budgetter, større forurening og flere ulykker.

Vejbudgettet er et nemt offer for besparelser. Skaderne ved manglende vedligeholdelse ser nemlig ikke ud af noget i begyndelsen. Men regningen bliver meget større ved at vente i stedet for at tage udgifterne i opløbet. Det minder i princippet om at udskyde et tandlægebesøg selvom der er hul i tanden.

Erfaringsmæssigt koster det 2-3 gange så mange penge at indhente et efterslæb på vedligeholdelsen som det koster at vedligeholde i tide.

 Dertil skal lægges omkostningerne for samfundet ved f.eks. afbrydelser i trafikken. Mere omfattende renoveringsarbejder vil naturligvis have en tendens til at kræve flere afspærringer og længere arbejdsperiode mv.

Med andre ord er der intet at spare ved at udskyde vedligeholdelse.


Yderligere information:

Læs analyser om vedligeholdelsen af de danske veje:


A-medlemmer