Udspil fra Dansk Vejforening

Publikationer fra 2024

Analyse: Kommunale vejbudgetter 2024 fordelt på kommuner. Udarbejdet af konsulent Finn Bo Frandsen (januar 2024)

 

Publikationer fra 2023

Notat: Principaftale om budget 2024 og 2025 i Københavns Kommune. Udarbejdet af konsulent Finn Bo Frandsen (juni 2023)

Notat: Vejafgift for lastbiler. Udarbejdet af konsulent Finn Bo Frandsen (april 2023)

Analyse: Forslag til Finanslov 2023. Udarbejdet af konsulent Finn Bo Frandsen (marts 2023)
Analyse:
Kommunale vejbudgetter 2023 fordelt på kommuner. Udarbejdet af konsulent Finn Bo Frandsen (januar 2023)
Analyse: Anlægsstatus 2. halvår. Udarbejdet af konsulent Finn Bo Frandsen (januar 2023)

 

Publikationer fra 2022

Notat: Trafikkens udvikling efter vejudgifter Covid-19. Udarbejdet af sekretariatschef Tove Hels (september 2022)

Analyse: Vejudgifter i regeringens forslag til finanslov 2023 og status for vejprojekter i Infrastrukturplan 2035Udarbejdet af konsulent Finn Bo Frandsen (september 2022)

Analyse: Status for vejprojekter i Infrastrukturplan 2035 af 28. juni 2021 i den vedtagne finanslov for 2022. Udarbejdet af konsulent Finn Bo Frandsen (april 2022)

Analyse: Vismændene anbefaler ny beskatning af privatbilisme. Udarbejdet af konsulent Finn Bo Frandsen (marts 2022)

Analyse: Vismændene anbefaler ny beskatning af privatbilisme (kort udgave). Udarbejdet af konsulent Finn Bo Frandsen (marts 2022)

Analyse: Kommunernes vejbudgetter 2022. Udarbejdet af konsulent Finn Bo Frandsen (januar 2022)

Analyse: Kommunernes vejbudgetter 2022 (kort udgave). Udarbejdet af konsulent Finn Bo Frandsen (januar 2022)

 

Publikationer fra 2021

Notat: Aftalen om infrastruktur 2035

Analyse: Motorveje der er færdige til tiden og prisen. Udarbejdet af konsulent Finn Bo Frandsen (april 2021)
Analyse: Kommunernes vejbudgetter 2021. Udarbejdet af konsulent Finn Bo Frandsen (april 2021)

 

Publikationer fra 2020

Analyse: Aftale om finanslov for 2021 - intet yderligere til veje

Debatoplæg: En masterplan for grønne veje
Vejenes bidrag til en CO2-reduktion på 70 % i 2030.

Analyse: Kommuner med de dårligste veje i relation til det nye udligningssystem. Udarbejdet af konsulent Finn Bo Frandsen (maj 2020)

Analyse: Kommunernes vejbudgetter 2020 med fokus på udviklingen i de enkelte kommuner. Udarbejdet af konsulent Finn Bo Frandsen (feb. 2020)

 

Publikationer fra 2019

Analyse: Forslag til Finanslovsforslag 2020
Udarbejdet af konsulent Finn Bo Frandsen.

Analyse: Udsigterne i efteråret 2019 for de offentlige investeringer i veje i 2020. Udarbejdet af konsulent Finn Bo Frandsen (okt. 2019)

Analyse: Kommunernes vejbudgetter 2019 med fokus på udviklingen i de enkelte kommuner. Udarbejdet af konsulent Finn Bo Frandsen (jan. 2019)

 

Publikationer fra 2018

Analyse: Forslag til Finanslovsforslag 2019 (fremlagt 30. august 2018)
Udarbejdet af konsulent Finn Bo Frandsen.
Analyse:
Kommunernes vejbudgetter 2018 med fokus på udviklingen i de enkelte kommuner. Udarbejdet af konsulent Finn Bo Frandsen (jan. 2018)

Analyse: De offentlige investeringer i veje i 2018. Udarbejdet af konsulent Finn Bo Frandsen (jan. 2018)

 

Publikationer fra 2017

Notat: Notat om veje i aftalen om Finansloven for 2018

VLAK-Regeringen og Dansk Folkeparti indgik den 8. december 2017 aftale om finansloven for 2018. I notatet giver konsulent, Finn Bo Frandsen, et overblik over vejområdets initiativer.

Debatoplæg: Et debatoplæg om en masterplan for vejene frem mod år 2040
Dansk Vejforenings forslag til, hvordan vores vejinfrastruktur skal se ud i 2040.

Analyse: Kommunernes vejbudgetter 2017
Gennemgang af kommunernes vejbudgetter i 2017, herunder drifts- og anlægsbudgetter.

Analyse: Asfaltudsigterne i Forslag til Finanslov 2017 (oktober 2016):
Analyse fra Dansk Vejforening der blandt andet ser på Vejdirektoratets udgifter til vejbelægninger i 2017.

 

Tidligere publikationer

Notat: Notat om tilstanden af kørebaner i udvalgte kommuner 2016 (oktober 2016):
Gennemført ud fra SAMKOM-analysen fra 2016.

Notat: Giv ikke vinteren skylden (marts 2013):
Mange tror fejlagtigt, at vinteren i sig selv er skyld i hullerne i vejene. Men reelt er det den manglende vedligeholdelse, der skaber problemerne.

Notat: Kommunernes vejbudget 2013 (december 2012):
Analyse af 25 kommuners vejbudget, der bl.a. viser analyserer effekten af det kommunale anlægssloft.

Analyse: Analyse af Trafiksikkerheden på kommunernes veje (april 2012):
Undersøgelse af forholdene på de kommunale landeveje med fokus på vejenes udstyr og stand.

Notat: Undersøgelse af de danske rastepladser (november 2011):
Danske bilisters tilfredshed med motorvejenes rastepladsers niveau i forhold til rengøring, toiletforhold og sikkerhed med mere.

Notat: Vinteren 2010 og kommunevejene (juli 2011):
Undersøgelse af kommunernes budgettering på vejområdet oven på den dyreste vinter i nyere dansk historie.

Analyse: Vinderveje: Kommunernes kommunikation med borgerne (maj 2011):
Undersøgelse af kommunernes kommunikation i forhold til vejarbejder og synligheden af disse for borgeren.

Notat: Kommunal høring om reducering af gadebelysning (december 2010):
Undersøgelse af kommunernes praksis med at slukke eller skrue ned for gadebelysningen for at spare penge.

Debatoplæg: Effektiv og fleksibel mobilitet - en vision for de danske veje (juli 2009):
Dansk Vejforenings forslag om, at Danmark skal have en langsigtet masterplan for det fremtidige byggeri af motorveje.


Et debatoplæg om en masterplan for vejene frem mod år 2040


A-medlemmer